Advies

BHV advies :   De zaak op orde

Elke werkgever is verplicht bedrijfshulpverlening te organiseren. De Arbowet schrijft niet voor hoe de werkgever de BHV moet regelen.

In ieder geval dient rekening te worden houden met de grootte van het bedrijf en de risico’s die er zijn. Hoe gaat u dit aanpakken?

Zijn er wellicht veranderingen in uw organisatie? Er komt nieuw personeel of personeel vertrekt, er worden nieuwe producten gemaakt, een verbouwing, of er vestigt zich een nieuw bedrijf naast u. Sommige veranderingen kunnen van invloed zijn op uw BHV organisatie.

Of  heeft u de indruk heeft dat er zaken voor verbetering vatbaar zijn binnen uw bedrijf?

Bij al deze vraagstukken staan wij voor u klaar !

Wij leveren ondersteuning, begeleiding en advies. Bij het opzetten van uw BHV organisatie, maar ook bij oefeningen, ontruimingsplannen, plattegronden, materialen, enz. Soms maken wij hierbij gebruik van ons netwerk van specialisten waar wij collegiaal mee samenwerken. Wij komen altijd tot een succesvolle oplossing voor onze opdrachtgevers.

 

R

Advies

 

 

BHV de Jong

Opleiding Training Advies

Tel:  085 -401 78 34

E-mail: info@bhvdejong.nl

Social media